Preču atgriešana

 
  1. Ja Pircējs ir patērētājs, viņam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, pirms tam informējot par to Pārdevēju, izmantojot e-veikalā www.complius.lt norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Ja Pircējs izmanto tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, tiek piemēroti šādi preču atdošanas nosacījumi:
    1. Ja atdodamā prece iegādāta e-veikalā www.complius.lt – Pircējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces piegādes dienas jāinformē Pārdevējs, izmantojot internetveikalā www.complius.lt norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
    2. Atdodamajai precei jābūt pilnā komplektācijā, oriģinālajā ražotāja iepakojumā, tā nedrīkst būt bojāta un zaudējusi savu sākotnējo izskatu. Ja prece nav pilnā komplektācijā, tā netiek pieņemta atdošanai.
  2. Ja Pircēja atdodamās preces atbilst šajā pantā norādītajiem nosacījumiem, Pārdevējs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no tās dienas, kad Pircējs paziņoja par savu lēmumu atteikties no līguma, atdos Pircējam no viņa saņemto naudu, ieskaitot preces piegādes Pircējam izdevumus.
  3. Pārdevējam ir tiesības nekompensēt maksājumu tik ilgi, kamēr preces no Pircēja netiks atgūtas vai kamēr Pircējs neuzrādīs pierādījumus, ka preces Pārdevējam ir izsūtītas, ņemot vērā to, kas notiek vispirms.
  4. Pircējam preces ir jāpiegādā vai jānosūta Pārdevējam par saviem līdzekļiem (t.i., Pircējs uzņemas tiešos preču atdošanas Pārdevējam izdevumus).
  5. Visos gadījumos, kad tiek atdota nekvalitatīva prece, Pārdevējs apņemas pieņemt nekvalitatīvo preci un, ja Pircējam nav iebildumu, to samainīt ar analogu vai līdzīgu preci iepriekš norunātā termiņā. Ja Pircējs nepiekrīt nekvalitatīvas preces maiņai uz kvalitatīvu preci, tad par nekvalitatīvo preci samaksātā nauda tiks atmaksāta 3 darba dienu laikā pēc preču atdošanas.